KUNG FU NIORT

Arthur Sahakyan

Arthur Sahakyan

  • Vice champion de France 2012 qingda senior -56 kg
  • Champion de France 2010 qingda senior -56 kg
  • Champion national 2009 qingda senior -52 kg